ТУШААЛ, ЖУРАМ

ТОГТООЛ ЖУРАМ

Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн, Хөнгөн Үйлдвэрийн салбарын хөгжлийн бодлогын дагуу Засгийн газар болон тус яамны зүгээс боловсруулан гаргасан тушаалыг энд байрлуулсан болно.

УИХ-ЫН ТОГТООЛ (НООС)

2011.06.21

Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай №30

Татах

ЗГ-ЫН ТОГТООЛ (НООС)

2019.09.14

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ №343

Татах

УИХ-ЫН ТОГТООЛ (АРЬС,ШИР)

2012.12.28

Малчид, үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай №74

Татах

ЗГ-ЫН ТОГТООЛ (АРЬС,ШИР)

2013.11.30

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ №394

Татах

ЗГ-ЫН ТОГТООЛ (СҮҮ)

2020.09.30

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ №130

Татах

ЗГ-ЫН ТОГТООЛ (УЛААНБУУДАЙ)

2020.01.08

МӨНГӨН УРАМШУУЛЛЫН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ №15

Татах

Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн, Хөнгөн Үйлдвэрийн салбарын хөгжлийн бодлогын дагуу Засгийн газар болон тус яамны зүгээс боловсруулан гаргасан журмыг энд байрлуулсан болно.

НООСНЫ УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

2020.01.25

ХОНЬ, ТЭМЭЭНИЙ НООС БЭЛТГЭЖ, ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРТ ТУШААСАН МАЛЧИН, МАЛ БҮХИЙ ЭТГЭЭДЭД МӨНГӨН УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

Татах

АРЬС,ШИРД УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

2020.01.25

ҮНДЭСНИЙ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРТ АРЬС, ШИР БЭЛТГЭН ТУШААСАН ХОРШООНЫ ГИШҮҮН МАЛЧИН, МАЛ БҮХИЙ ЭТГЭЭДЭД МӨНГӨН УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

Татах

СҮҮНД УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

2020.01.25

СҮҮ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР, ЦЕХЭД ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ШААРДЛАГАД НИЙЦСЭН МАЛЫН ТҮҮХИЙ СҮҮ НИЙЛҮҮЛСЭН МАЛЧИН, ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙ ЭРХЛЭГЧДЭД МӨНГӨН УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

Татах

Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн, Хөнгөн Үйлдвэрийн салбарын хөгжлийн бодлогын дагуу Засгийн газар болон тус яамны зүгээс боловсруулан гаргасан тушаал, журмыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зааврыг энд байрлуулсан болно.

Танилцуулга

2021.01.25

Ноосны салбарын дэлгэрэнгүй танилуулга

Татах

Танилцуулга

2021.01.25

Арьс, ширний салбарын дэлгэрэнгүй танилуулга

Татах