Урамшууллын мэдээлэл

Урамшуулалд хамрагдах сар Овог Нэр РД Аймаг Сум 2020 оны ҮСХ-ны мал тооллогын А данстай эсэх И-баримтаар баталгаажсан сүүний хэмжээ /литр/ МЭ гарал үүслийн гэрчилгээгээр баталгаажсан сүүний хэмжээ /литр/ Урамшуулал бодогдох сүүний дүн /литр/ Урамшууллын дүн /төгрөг/ Олгосон огноо Гүйлгээний мэдээлэл