Холбогдох мэдээлэл

Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот 13381 Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а Засгийн газрын IXа байр

Утас

51 26 17 54

Цахим шуудан

info@mofa.gov.mn